3e advent

3e advent

15 december, 3e zondag van Advent.

We vervolgen de lezingen uit de profeet Micha. Hij legt de vinger op de zere plek en houdt ons een spiegel voor. Hoe leven wij? Speelt God een rol in ons leven? Wat vraagt Hij van ons? Micha is daar duidelijk in: “De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God”.    

De schikking met kransen komt steeds hoger, nu al de derde krans. Versierd met takken van de levensboom. Erop een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien. Dat moeten we ook naar mensen doen.
Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Wij mogen geloven in het Licht,
levend met God,
in zorg voor elkaar en de schepping.
Elkaar accepteren en liefhebben.

 
terug