Pasen: symbolische bloemschikking

Pasen: symbolische bloemschikking

De X, alle weken het beeld van Gods Liefde, is bekleed met witte bloemetjes als teken van de overwinning van het leven op de dood. Verder een bloeiende paastuin en ook weer het licht dat verwijst naar het grote Licht dat altijd blijft, ook in donkere tijden.

We lezen dat Maria door Jezus liefdevol bij haar naam wordt genoemd. Bij het horen van haar naam beseft Maria dat het Jezus is die ze ziet.

Luister naar de stem
die klinkt in je hart.
Geloof wat je hoort,
zorg dat je ziet.

De Bron van leven,
het Licht in ons bestaan,
Hij vraagt je op te staan,
los te laten om te behouden,
ruimte te bieden,
Zijn weg te gaan.

Opstaan voor verandering
toont de Kracht,
uit naam van de Liefde.
De Heer is waarlijk opgestaan!

 

terug