4e advent

4e advent
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien.
Klimop staat voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dat is geen rechte weg, maar één met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Wij mogen geloven in het Licht.
Wij kunnen leven door een belofte van trouw en vergeving,
Gods belofte van zegen en genade.
 
terug