Rapportage "Groeien na snoeien 2"

Rapportage "Groeien na snoeien 2"

Het rapport van deze commissie is hier te vinden. Papieren versies zijn in de verschillende kerken te vinden
De komende weken zal de commissie 'Groeien na Snoeien 2' dit rapport presenteren en toelichten op wijkgemeenteavonden. Op woensdag 10 mei komen zij naar de Lindtse kerk. Deze avond begint om 20.00 uur.

terug