Kerkdienst zondag 17 december

Antipendium gemaakt door Christl Prange
Kerkdienst zondag 17 december

In de dienst op zondag 17 december zullen we in de Lindtse Kerk samen het Heilig Avondmaal vieren in de lopende vorm.  
Deze zondag licht wat in de ingetogenheid van advent, een zgn. roze zondag. Een goede gelegenheid om samen te delen in brood en wijn.
Voorganger is ds. Tineke Don, Niels Martin is de organis

terug