Over de kerk, ouderlingen en pastoraat op straat Over de kerk, ouderlingen en pastoraat op straat

 "Wat zegt u? O, u bent van de kerk. U belt op voor de kerk. En u wou 's een bezoekje komen brengen. Hoe komt u zo aan mij? Ik bedoel, ik woon hier al weet ik niet hoeveel jaar en ik ga nooit naar de kerk en al die tijd heb ik nooi wat van de kerk gehoord. Ja, ik krijg wel af en toe dat krantje. 
 "Iemand wou dus een keer langskomen? Maar waar gaat dat dan over? Willen jullie geld of zo? Naar de kerk komt ik niet want, nou ja, dat is een heel lang verhaal, dat zou me te ver voeren. Ik ben wel gedoopt, ja, vroeger, maar ik ga nooit meer naar de kerk, ik heb daar zo mijn eigen ideeën over."
(bron: Kostgangers, Nico ter Linden)

Het lijkt vaak een moeizame relatie tussen de kerk en ons, wantrouwend vragen we ons af, wat wil de kerk van ons en wat moeten we van de kerk...

Eigenlijk wil de kerk er juist zijn voor u.
Met aandacht, een gesprek, een bezoek, een boodschap doen, een praatje bij de winkels, dus pastoraat op straat, dat maakt niet zoveel uit. Het kan over diepgaande geloofsvragen gaan, maar vaker gaat het om naar elkaar omzien en medeleven.
Als u zoiets wél ziet zitten, zo'n gesprek of bezoek, dan kunt u altijd contact opnemen.
Maar misschien heeft u het idee, dat u dat zelf niet zo nodig heeft maar dat u dat juist aan anderen zou willem geven. Neemt u dan gerust contact op met ons, want met elkaar kunnen we zorg dragen voor elkaar.

Lenie Sas, tel. 078 6129987 of mail

Lisette van Gameren, tel. 078 6191726 of mail

 

 

 

terug