De verloren zoon De verloren zoon

Het verhaal van de Verloren zoon is een bekende gelijkenis in de Bijbel (Lucas 15:11-32). Ds. Ton Verbeek en ds. Eric Matser leiden een gesprekskring waar in drie bijeenkomsten stil gestaan bij en met elkaar gesproke wordt over deze gelijkenis. 
De eerste keer naar aanleiding van het schilderij dat Rembrandt geschilderd heeft over dit verhaal.
De tweede keer staat het boek "Eindelijk thuis" dat Henri Nouwen geschreven heeft naar aanleiding van de gelijkenis.
De derde keer zal gaan over de beelden van de vader en de zoon (zonen).Op wie lijkt u:? Wie is nu echt de verloren zoon in dit verhaal? Welk beeld wordt er van God gegeven in dit verhaal?

De data zijn:
woensdag 5 september
woensdag 3 oktober
woensdag 7 november
14.30 uur in de Develhof

Aanmelden kan bij ds. Ton Verbeek, via e-mail of via 010 237 34 16 of bij ds. Eric Matser, via e-mail of 078 629 95 55

terug