Kerkdiensten na 1 juni 2020 Kerkdiensten na 1 juni 2020
Het middenvak met de stoelen en de eerste rij van de banken daarachter blijven in gebruik voor de zangers van de cantorij. Daarnaast zouden we graag zien dat er elke week een stuk of 12 gemeenteleden ook naar de kerk komen. Dan kunnen we rustig uitproberen hoe we de banken-vakken kunnen gebruiken.
Wie daar aan mee wil doen kan zich opgeven bij ds. van der Schee, telefonisch via 06 24 68 04 67 of via mail: wvdschee@xs4all.nl

Het geeft je de kans weer eens naar de kerk te gaan. Uiteraard zijn er mitsen en maren. De meest logische mits, allicht ten overvloede: wie last heeft van verschijnselen die ook bij corona kunnen horen, moet thuisblijven. De meest logische maar: de kans is klein dat je op je eigen plaats kunt zitten. En er is nog een andere maar: er wordt alleen gezongen door de mensen die dat nu ook al doen. Wie komt, zingt niet mee.
Tenslotte nog een praktisch puntje: we verwachten de extra mensen tussen 9.45 en 9.50. Dan kunnen we rustig een plek vinden.
 
terug