Nieuw logo

Nieuw logo
Het bestaat uit een kiemplantje. Het kiemplantje, dat is onze gemeente. De twee blaadjes zijn de twee gemeenten die samen gegroeid zijn uit die ene bron.  Op de kruising van de lijnen van het plantje licht een kruis op (de lijnen zijn daar wat lichter groen). Twee gemeenten die elkaar tegenkomen in het kruis.

De blauwe strepen onder in het rondje staan voor water/ bron. Zonder water groeit er niets. Meer naar boven toe staan ze voor blauwe lucht. Zonder licht kan er niets groeien.

De cirkel waarin het kiemplantje in staat is een open cirkel. Die openheid geeft ruimte voor groei. Uiteindelijk groeit een kiemplantje uit tot iets groters. Tot wat? Dat weten we nog niet. Misschien dat het logo over een paar jaar verandert in een groter plantje, een bloem of zelfs een boom. Want de Lindtse Hof staat voor een tuin waarin nog veel kan gaan groeien.
Dit logo staat voor nieuw leven, voor groei.
De kleuren blauw en groen zijn fris.

We gaan dit logo gebruiken in brieven, e-mails, op visitekaartjes en social-media. De website krijgt met dit logo een nieuw uiterlijk. Dit zal de komende maanden gebeuren.
terug