Nieuwe predikant

Nieuwe predikant
Wij zijn blij te kunnen meedelen dat de wijkgemeente Lindtse Hof per 1 september een eigen predikant heeft. Na een kort, maar intensief beroepingstraject is er op 15 juli jl. een beroep uitgebracht op ds. Wim van der Schee uit Haarlem. Op de gemeenteavond van 23 juli jl. deelde ds. van der Schee mee dat hij het beroep aanneemt.
Wij zijn God dankbaar dat hij onze wegen heeft laten kruisen en gaan vol vertrouwen samen een nieuwe weg op. 
De intrededienst vindt plaats op zondag 1 september a.s., 14.30 in de Lindtse kerk. 
terug