Samen aan tafel in de 40 dagentijd.

Samen aan tafel in de 40 dagentijd.
Samen eten is elkaar ontmoeten. Samen eten is gezellig. Samen even stil staan bij woorden of een lied. In de periode tussen Aswoensdag en Pasen houden veel christenen een meer sobere levensstijl aan. Dat komt ook tot uiting in deze maaltijden. Het zijn broodmaaltijden en we eten geen vlees. Elke keer wordt het samenzijn geopend met een korte overdenking. De ervaring van de afgelopen jaren is dat het fijne momenten waren om met elkaar even stil te staan, zo midden in de week. De rust te zoeken en de tijd te nemen voor ontmoeting.
Woensdag 4 maart, 18.00 uur. De bijdrage is € 3,50. Wat er overblijft na verrekening van de boodschappen bestemmen we voor een goed doel.
Aanmelden (i.v.m. boodschappen) via lijsten in de kerk of via e-mail: of telefoon: 06 4206 9445
terug