Liturgische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen

Liturgische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen
Zondag 21 februari
Deze eerste zondag in de 40-dagentijd staat het bezoeken van zieken centraal. Hoewel nu zieken bezoeken vrijwel niet mogelijk is, kunnen we wel op andere manieren hen laten weten dat ze niet worden vergeten. De blauwe bloemetjes doen denken aan vergeet-me-nietjes, dat hoeft geen nadere uitleg. De lavendelbloemetjes liggen in de vorm van een hart en zijn een geurig symbool voor goede zorg.

Zondag 28 februari
Vandaag gaat het over de dorstigen te drinken geven. Letterlijk “water” geven of van “het levende water” geven.
Glazen, gevuld met water, waarin blauwe bloemetjes van een hyacint drijven. De blauwe kleur verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. Rondom liggen ook blauwe bloemetjes in de vorm van een hart.

Zondag 7 maart
Vandaag gaat het over de vreemdeling onderdak bieden.
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat je die iemand niet kent en in de tweede plaats omdat hij of zij jou niet kent. Je bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je die ander echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En… als je die ander toestaat om jou echt te zien, ook een mens met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf.
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
Veiligheid en onderdak wordt hier in de schikking uitgebeeld door een vogelnestje dat beschermd wordt door een groot blad.
Kleine bloemetjes van een viooltje zoeken ook bescherming en geborgenheid bij een groot blad. 
terug