do 18 april 2019

Witte donderdag: kerkdienst - viering Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Lindtse kerk
Tijdstip: 
 19:30 uur

Op deze dag gedenken wij dat Jezus voor het laatst met zijn leerlingen bij elkaar kwam. Ja, om de Pesachmaaltijd te vieren, maar achteraf gezien werd het een bijzonder Heilig Avondmaal. Het werd de laatste maaltijd met zijn leerlingen voor zijn dood en opstanding. Wij lezen dan o.a. over “de voetwassing van Jezus” in Johannes 13. Zo willen wij juist op deze avond met elkaar het Heilig Avondmaal aan tafel vieren voor een ontmoeting met de Heer en met elkaar. Om te gedenken dat Jezus voor ons de weg van lijden en sterven wilde gaan. Niet als een tragische held, maar als de unieke mens “die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en die gehoorzaam werd tot aan de dood” ( Fil. 2:6-7 ) De tekst is Joh.13:1b:“: Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan” Wij willen deze hele dienst, dus ook het Heilig Avondmaal zittend rondom de tafel vieren om 19.30 uur in de Lindtse kerk
ds. Ton Verbeek

terug