Zondag 19 mei 2019

Zondag 19 mei 2019
Gij zult liefhebben!
Aanstaande zondag staat het ‘liefdegebod’ centraal. Op het eerste gezicht is dat een onmogelijke combinatie: een bevel tot liefde. Vaak zien we er een tegenstelling in: een wet is hard en liefde is zacht. In deze lijn wordt ook vaak over een het Oude en Nieuwe Testament gesproken. Toch is dat geen tegenstelling. Wanneer Jezus het gebod tot liefhebben geeft, onder meer in Johannes 13 vers 31–35, dan herhaalt hij wat in de Wet en de Profeten staat. We zullen dat horen uit Deuteronomium 6 en Hosea. Dat gebod blijft nodig, al was het maar omdat liefhebben nooit vanzelf spreekt en ook nooit vanzelf gaat.
 
terug