Een bijzondere vrouw Een bijzondere vrouw

De bijbelkring begint dit jaar met Ruth, een vrouw die geschiedenis heeft gemaakt. In het bijbelboekje dat deze beschrijft gaat het over het gewone leven. Er wordt geliefd en geleden, gereisd en honger geleden, gerouwd en getrouwd, hard gewerkt en plannen gemaakt voor de toekomst. Door alles heen loopt als een rode draad dat dit gewone leven zich afspeelt voor het aangezicht van God. Dat maakt het extra spannend. Vanaf september zullen we deze bijzondere vrouw iedere week volgen. Vanuit de open Bijbel bespreken we met elkaar wat dit alles voor ons nu betekent. We zullen in ieder geval merken hoe verrassend actueel dit oude verhaal is. Ieder is welkom om dit mee te komen maken.
De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van 14.30 tot 16.00 uur en worden gehouden in de Lindtse Kerk. De eerste keer is op 20 september, dan 18 oktober, 15 november en 13 december. Ik hoop velen te mogen ontmoeten!
Ds. Laurens Korevaar
 

terug