Lindtse kerk Lindtse kerk

De Lindtse kerk is huis voor de Lindtse gemeente en de Open Hof gemeente. Samen maken zij gebruik van het het gebouw. De diensten die op zondag worden gehouden vinden om en om plaats onder verantwoordelijkheid van een van de gemeenten. Eens per maand is er een gezamenlijke dienst.

lees meer ยป
 
Kerkdienst 14 januari 2018 Kerkdienst 14 januari 2018

We zijn blij dat zondag een aantal mensen zich (opnieuw) als ouderling of diaken verbinden aan de gemeente. De bevestiging van nieuwe ambtsdragers is altijd weer een bijzonder moment. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen en volle agenda’s ja zeggen om zich in te zetten voor de Lindtse kerk. 
Voorganger is ds. Tineke Don. 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

 
Afscheid ds. Tineke Don Afscheid ds. Tineke Don

In het weekend van 20/21 januari moeten we als gemeente van de Lindtse kerk helaas afscheid nemen van ds. Tineke Don als onze gemeentepredikant.

Op zaterdag 20 januari is er tijdens een informeel samenzijn van 14.00 - 16.00 gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ds. Don het goede te wensen.
Zondag 21 januair, 14.00 uur vindt de afscheidsdienst plaats. 

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)

 
Symbolische bloemschikking Kerst

Symbolische bloemschikking Kerst

Zie,
kijk,
hoe vanuit geloof in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is.
 
Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind.
Licht breekt door
waar mensen Zijn geloof, Zijn hoop
en bovenal Zijn liefde leven.
 
Goede God,
blijf ons verlangen
naar die liefde aanwakkeren.