Lindtse kerk Lindtse kerk

De Lindtse kerk is huis voor de Lindtse gemeente en de Open Hof gemeente. Samen maken zij gebruik van het het gebouw. Elke zondag om 10.00 uur kerkdienst. 

lees meer ยป
 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)

 
Koffieconcert Koffieconcert

Het koffieconcert op 24 februari wordt verzorgd door door ‘Duo Lente’ met pianist Tim Krakers en violiste Svetlana Pilipenko. Zij zijn al eerder te gast geweest. Zij spelen concerten met een afwisselende programmering en muziek uit veel verschillende stijlperioden zoals de klassieke muziek van Mozart, de romantische muziek van Grieg en de moderne muziek van Barlók of Prokofiev. Koffieconcerten worden 4 keer per jaar gehouden in het kader van kerk in de wijk en de toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Het concert zal om 12.00 uur aanvangen en u bent van harte uitgenodigd

 
Diaconaal jaarthema 2019 Diaconaal jaarthema 2019

Na het succesvolle diaconale themajaar 2017 is besloten ook in 2019 in actie te komen, ditmaal voor Oeganda. De Lindtse Kerk en De Hoeksteen hebben gekozen voor het Kerk in Actie-project ‘Karamojong kinderen naar huis en naar school’.
In de kerkdienst op 27 januari zal mw. 
Florette Koning, communicatiemedewerker van Kerk in Actie, iets meer vertellen over dit project. ZIj is zelf in Oeganda geweest.
 
Door het jaar heen wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan dit project. Zo hopen we aan het einde van het jaar een mooi bedrag bijeen te hebben gespaard voor dit de kinderen in Oeganda.
Voor meer info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school

 
De kerk is open op woensdag De kerk is open op woensdag

Elke woensdagmorgen in de kerk open voor de koffie ochtend.
Loop gerust eens binnen. Uiteraard staat de koffie klaar. 
Een praatje, gewoon even zitten, een spelletje, alle is mogelijk.
Van 9.30 - 12.00 uur bent u van harte welkom!

's Middags, van 14.00 - 16.00 uur is de kerk open voor de ouderensoos. Koffie en thee staat uiteraard klaar. Daarnaast spelen we bingo of een ander spelletje met elkaar. Ook dan bent u van harte welkom!

 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Ook dit seizoen is er door de commissie Vorming & Toerusting een uitgebreid programma samengesteld. Het boekje ligt in alle kerken, maar het programma is ook digitaal beschikbaar.

Bijbelkring: Esther

Bouwstenen voor je geloof: voor mensen die willen groeien in hun geestelijk leven

Een cursus, bestaande uit vier modulen, verspreid over twee jaar. Docenten zijn ds. Eric Matser, ds. Steven Kafoe, ds, Leo van der Eijk en ds. Arie Mol.