Lindtse kerk Lindtse kerk

De Lindtse kerk is huis voor de Lindtse gemeente en de Open Hof gemeente. Samen maken zij gebruik van het het gebouw. De diensten die op zondag worden gehouden vinden om en om plaats onder verantwoordelijkheid van een van de gemeenten. Eens per maand is er een gezamenlijke dienst.
Elke zondag om 9.30 uur kerkdienst. 

lees meer ยป
 
Kerkdienst 17 juni

Kerkdienst 17 juni

Zondag staan we stil bij de woorden van Jezus:
“Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn en onder lasten gebukt gaan dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”( Matteüs 11: 28-30). ‘Mijn juk is zacht’ zegt Jezus dan. Hier moeten wij denken aan het juk dat door een span ossen getrokken wordt. Letterlijk is dit in onze gemechaniseerde samenleving niet meer te zien. Maar dit beeld betekent nog steeds: er samen voor gaan, de lasten delen, dus ook in onze geloofsgemeenschap.

Dan valt ook het woord rust. Voor velen is de werkdruk hoog in het gezin, op school en in het bedrijf. Maar je kunt ook denken aan mensen die dagelijks gebukt gaan onder de last van een afnemende gezondheid.

Rust betekent hier meer dan even niet werken. Het gaat hier om de innerlijke rust die de Heer je wil geven in je hart, voor elke dag in je leven. Te denken valt hierbij aan die beroemde woorden van Augustinus: “Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u.

Ben je op zoek naar meer balans, meer rust in je leven? 
Wellicht heb je iets aan deze dienst, aan de woorden die je hoort, de liederen die gezongen worden, de gebeden die klinken. 
We beginnen om 9.30  uur. Van harte welkom!

 
Op de koffie bij de kerkenraad Op de koffie bij de kerkenraad

In de Lindtse Kerk gebeurt er momenteel heel veel. Niet alles is altijd direct of voor iedereen zichtbaar. We kunnen ons echter voorstellen dat er vragen zijn of dat u graag met de kerkenraad van gedachten wilt wisselen. Daartoe zal er vanaf nu elke eerste zondag van de maand gelegenheid zijn. In de hoek naast de keuken staat de koffie klaar en kunt u met enkele leden van de kerkenraad in gesprek te gaan.
 

 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)