Lindtse kerk Lindtse kerk

De Lindtse kerk is huis voor de Lindtse gemeente en de Open Hof gemeente. Samen maken zij gebruik van het het gebouw. De diensten die op zondag worden gehouden vinden om en om plaats onder verantwoordelijkheid van een van de gemeenten. Eens per maand is er een gezamenlijke dienst.

lees meer »
 
Kerkdienst 22 april 2018 Kerkdienst 22 april 2018

Zondag 22 april is het zondag Jubilate, een paaszondag waarop de lofprijzing over wat wij met Pasen hebben gevierd, nog steeds centraal staat. Toch is voor velen ,zeker in onze tijd ,de positieve boodschap van Pasen moeilijk te vertalen naar deze wereld en naar het persoonlijk leven.
Dat is, zoals uit de lezingen zal blijken, niet uniek voor onze tijd. In zowel het Oude als Nieuwe testament komen wij tegen hoe zelfs gelovigen ( het volk Israel in de Oudtestamentische lezing en de leerlingen van Jezus in het Evangelie) moeite hebben met wat Pasen (voor Israel de uittocht uit Egypte en voor ons, de opstanding van Jezus) betekent voor het menselijk bestaan.
In de verkondiging zullen wij echter zien dat God in Christus de duisternis overwint en mensen weer toekomst biedt.
Wellicht herken je iets van het bovenstaande of ben je nieuwsgierig geworden wat dit voor jou kan betekenen? Voel je dan welkom om te komen. We beginnen om 10.00 uur
Voorganger is ds. N.H. Kuipérie, Wim de Korver bespeelt het orgel.
 

 
Koffieconcert

Koffieconcert

Op zondag 22 april aanstaande vindt in de Lindtse Kerk aan de Develweg 28 in Zwijndrecht een koffieconcert plaats. Medewerking wordt deze keer verleend door de jonge pianist Erwin Rommert Weerstra. Tijdens het concert brengt Erwin onder andere werken van Händel, Brahms, Beethoven en Chopin ten gehore. Het concert zal om 12.00 uur aanvangen en u bent van harte uitgenodigd.
Koffieconcerten worden 4 keer per jaar gehouden in het kader van Kerk in de wijk en de toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

 

lees meer »
 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)