Lindtse kerk Lindtse kerk

De Lindtse kerk is huis voor de Lindtse gemeente en de Open Hof gemeente. Samen maken zij gebruik van het het gebouw. De diensten die op zondag worden gehouden vinden om en om plaats onder verantwoordelijkheid van een van de gemeenten. Eens per maand is er een gezamenlijke dienst.
Elke zondag om 9.30 uur kerkdienst. 

lees meer ยป
 
Kerkdienst 20 mei 2018: Pinksteren!

Kerkdienst 20 mei 2018: Pinksteren!

Met Pinksteren horen we van de spraakverwarring uit Genesis 11 en het nieuwe verstaan uit Handelingen 2. We krijgen door de Geest de mogelijkheid om God en elkaar opnieuw te horen en te begrijpen! 
Het wonder van Pinksteren is dat er mensen opstaan om te getuigen van Jezus, de Levende Heer. Het gaat om de kracht van de Heilige Geest als uitlegger en vooral uitwerker van Pasen. Op deze vijftigste dag (pentacosta) na Pasen worden wij opgeroepen om zelf in actie te komen, om te belijden en te handelen naar wat Jezus gezegd en voor ons gedaan heeft.
Viert en vier jij met ons mee?
Voorgangers zijn ds. Ton Verbeek en ds. Laurens Korevaar.
We beginnen om 9.30, maar kom gerust wat eerder, want voor 9.30 zingen we nog wat pinksterliederen met elkaar.
 

 
Op de koffie bij de kerkenraad Op de koffie bij de kerkenraad

In de Lindtse Kerk gebeurt er momenteel heel veel. Niet alles is altijd direct of voor iedereen zichtbaar. We kunnen ons echter voorstellen dat er vragen zijn of dat u graag met de kerkenraad van gedachten wilt wisselen. Daartoe zal er vanaf nu elke eerste zondag van de maand gelegenheid zijn. In de hoek naast de keuken staat de koffie klaar en kunt u met enkele leden van de kerkenraad in gesprek te gaan.
 

 
Welkom in dit huis. Welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.
Want dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
hol ook hier niet aan jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’
(Bron onbekend)