Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting

Elk jaar wordt er door de gezamenlijke taakgroepen Vorming en Toerusting van een aantal kerken uit Zwijndrecht een interessant programma gemaakt van thema-bijeekomsten. Deelnemende kerken zijn: Bethelkerk, De Hoeksteen, Develhof, Lindtse Kerk en de St. Jacobus de Meerdereparochie.
Contact persoon: Wim Sandee: 078-6122972
Klik hier voor het volledige programma. 

Van september 2019 tot en met juli 2020 kunt u activiteiten en bijeenkomsten bijwonen. Wij zijn er naar ons idee in geslaagd om een breed programma aan te bieden, dat velen van u zal interesseren. Er is een groot aanbod van lezingen over kerk en maatschappij en over allerlei facetten van het christendom, inclusief een uitgebreide cursus betreffende het christelijk geloof. Daarnaast zijn er ook weer diverse muziekavonden, die elk jaar door meer mensen ontdekt en gewaardeerd worden.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen die belangstelling heeft. Daarbij hoeft u geen lid te zijn van een kerk of parochie. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. 

terug