40-dagentijd: Symbolische bloemschikking 40-dagentijd: Symbolische bloemschikking


Elke zondag staat een ander Bijbelverhaal centraal en daarbij wordt een passende verbeelding gemaakt. Als basissymbool gebruiken we alle weken een stam in de vorm van uitgestoken armen. De armen reiken naar de hemel als verbinding van de stem die uit de hemel klinkt en de stem die van de aarde opstijgt naar de hemel. Een uitgestoken arm naar de hemel en naar de mens die naast je staat. Op de stam is een hart vastgemaakt als teken van liefde van mensen voor elkaar en de liefde van Jezus voor de mensen om Hem heen, zoals in de verhalen naar voren komt.

Op de vijfde zondag is het uitgnagspunt van de schikking het verhaal dat Jezus vertelt over de graankorrel die in de aarde valt en sterft, maar daardoor juist vrucht draag. Het geheim over hoe leven verliezen, leven winnen wordt. 
De klimop herinnert aan het doorgaande leven. De bloembol geeft weer hoe vanui het donker van de aarde iets moois gaat groeien.  De narcissen vertellen over de stem van God, als teken van zijn trouw.

God van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding met U betekent.
Uw stem is de stem van hoop
van trouw over grenzen heen.
In het verborgene voltrekt zich het wonder
van nieuw leven,
onverwacht anders. 

terug